ซองมือถือ

Showing all 4 results

#C9130 กระเป๋าซองมือถือหนังวัวแท้ ทรงตั้ง/ทรงนอน

1,250.00฿ 625.00฿
 • ผลิตจากหนังวัวแท้
 • ขนาด สูง 3.5 กว้าง 5.5 หนา 1 นิ้ว หรือขนาดเท่ากับ i phone6
 • ด้านนอกผลิตจากหนังวัวแท้
 • ด้านในของกระเป๋า ผลิตจากหนังวัวแท้อย่างดี
 • มีที่ใส่สายเข็มขัด
 • ซิปและอะไหล่อย่างดี
 • ผลิตด้วยฝีมือปราณีต

#C9131 กระเป๋าซองมือถือหนังวัวแท้ ทรงตั้ง/ทรงนอน

1,500.00฿ 750.00฿
 • ผลิตจากหนังวัวแท้
 • ขนาด สูง 4กว้าง 6 หนา 1 นิ้ว หรือขนาดเท่ากับ i phone6 plus
 • ด้านนอกผลิตจากหนังวัวแท้
 • ด้านในของกระเป๋า ผลิตจากหนังวัวแท้อย่างดี
 • ด้านหลังมีที่ใส่สายเข็มขัด
 • ซิปและอะไหล่อย่างดี
 • ผลิตด้วยฝีมือปราณีต

#C9132 กระเป๋าซองมือถือหนังวัวแท้ ทรงตั้ง/ทรงนอน (i phone6 plus)

1,250.00฿ 625.00฿
 • ผลิตจากหนังวัวแท้
 • ขนาด สูง 4กว้าง 6.5 หนา 1 นิ้ว หรือขนาดเท่ากับ i phone6 plus
 • ด้านนอกผลิตจากหนังวัวแท้
 • ด้านในของกระเป๋า ผลิตจากหนังวัวแท้อย่างดี
 • ด้านหลังมีที่ใส่สายเข็มขัด
 • ซิปและอะไหล่อย่างดี
 • ผลิตด้วยฝีมือปราณีต

#C9133 กระเป๋าซองมือถือหนังวัวแท้ ทรงตั้ง/ทรงนอน (i phone6)

1,000.00฿ 500.00฿
 • ผลิตจากหนังวัวแท้
 • ขนาด สูง 3.5กว้าง 5.5 หนา 1 นิ้ว หรือขนาดเท่ากับ i phone6
 • ด้านนอกผลิตจากหนังวัวแท้
 • ด้านในของกระเป๋า ผลิตจากหนังวัวแท้อย่างดี
 • ด้านหลังมีที่ใส่สายเข็มขัด
 • ซิปและอะไหล่อย่างดี
 • ผลิตด้วยฝีมือปราณีต

Showing all 4 results

Fairy Thai Brand
X